De conformidade coa la Ley 5/1999, de protección de datos de carácter persoal, o Titular (Club Montañeiros Celtas), domiciliado en Avda. Camelias, 78, oficina K – 36211 Vigo (Pontevedra), informalle que tratará como responsable os datos de carácter persoal que poda facilitar por medio do correo electrónico, co fin de contactar con vostede, resolver cuestiones e facilitarlle a información que nos solicite. Se non consinte o tratamiento dos seus datos para estos fins, abstéñase de remitir un correo electrónico. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixídose á dirección anteriormente indicada.