Escola de Escalada

A actividade de escalada no Club Montañeiros Celtas, desenvólvese principalmente, na escalada tradicional, a escalada deportiva tanto en paredes como en rocódromos e tamén a escalada en bloque ou Boulder.

O Club Montañeiros Celtas defende a escalada como unha actividade derivada do Alpinismo, que serve como medio de adestramento para percorridos de montaña. Tamén entendemos a escalada como un deporte en si mesmo, válido para aqueles deportistas que queiran competir, ou só adestrar, ou como unha parte do lecer e tempo libre, sen máis pretensións. A formación nas técnicas de escalada como un piar fundamental, para realizar esta actividade con seguridade. Por iso creamos a escola de escalada de Club Montañeiros Celtas, orientada a escaladores adultos, crianzas e xente nova.

Asumimos os tipos de escalada que máis traballamos en Celtas:

  •  A escalada clásica (ou tradicional) persegue facerse da maneira tradicional alpina, é dicir, subir unha vía pola que o primeiro da cordada vai instalando os seguros, xa sexa en ancoraxes naturais (árbores, pontes de roca, puntas de roca) ou en ancoraxes artificiais recuperables (cravos, nós encaixados, fisureros, friends…).
  • Escalada deportiva – Estilo de escalada que, como sistema de seguridade, utiliza ancoraxes previamente fixadas á parede mediante sistemas mecánicos —de expansión— ou químicos —resinas epoxi— colocados estratexicamente ao longo da vía, o que permite ampliar as posibilidades de escalada ás placas de roca compacta carentes de arestas ou fisuras. Estas ancoraxes («chapas») serven para asegurar aos escaladores, permite concentrarse moito máis na técnica ou nalgúns pasos difíciles. A escalada deportiva caracterízase por reducir notablemente o risco do escalador, O tipo de escalada deportivo é idéntico ao desenvolvido en rocódromos, salvo que estes últimos utilizan presas artificiais para conformar agárrelos que a roca prové de modo natural. As presas están feitas de resinas sintéticas, con boa adherencia e imitando formas naturais segundo a dificultade que se queira lograr.
  • Bulder ou escalada en bloque. É unha forma de só integral na que o escalador nunca sobe bastante alto como para que unha caída poida supoñerlle problemas graves. É dicir, sóbese un bloque duns poucos metros, polo xeral coa caída asegurada cun colchón.

ESCOLA DE ESCALADA PARA NENOS

A escalada achégalles numerosos beneficios a diferentes niveis: tanto no aspecto corporal, mellorando habilidades físicas, como no social, favorecendo que os nenos se relacionen coa súa contorna tanto social como natural, e psicolóxico achegándolles numerosas vantaxes no desenvolvemento da súa personalidade.