Na asociación contamos con material gratuíto á disposición dos socios e socias que o precisen, como son:

  • Montaña: piolets, crampóns, esquíes, cascos…
  • Submarinismo: neoprenos, aletas…
  • Espeleoloxía: cascos, material vertical…
  • Esquí: material de esquí en travesía en actividades organizadas por M.C.
  • Escalada: material de escalada agás cordas.