Licenzas FGM 2022

Xa pode tramitarse a licenza deportiva para o ano 2022. Ten validez por ano Natural do 1 de xaneiro ao 31 de decembro.Como sabedes, estar federado da dereito, entre outras vantaxes, a: Participar nas actividades federativas Participar nos cursos EGAM Usar os refuxios galegos a prezos reducidos Participar en competicións Leer más…